AYUNTAMIENTO de MARRATXI


Ver mapa más grande

 – TELEFONOS DE INTERES – 

Casa Consistorial Marratxí
C/ Camí de n’Olesa, 66 – Tfno: 971 78 81 00

Àrea de Mobilitat
C/ Celleters, 32. Polígono Can Rubiol – Tfno: 971 60 44 08

Àrea de Salut i Consum
C/ Antonio Maura, 56 bajos, Edificio Erica – Tfno: 971 79 51 45

Àrea d’Indústria, Turisme i Comerç
C/ Licorers 169, Polígono de Marratxí – Tfno: 971 60 48 06

Àrea d’Informació Empresarial
C/ Licorers, 169 Polígono de Marratxí – Tfno: 971 60 48 06

Àrea d’Interior i personal
Passatge carrer Sta. Barbara s/n – Tfno: 971 60 34 96

Àrea d’Urbanisme, Activitats i Cadastre
C/ Major, 2 – Tfno: 971 60 32 04

Àrea de Cultura
Passatge Camí de Santa Bàrbara, s/n – Tfno: 971 79 76 24

Educació i Joventut
Av. Camí de Sa Cabana, 57 – Tfno: 971 79 46 43

Esports
Av. Antonio Maura nº 56. Edificio Erica – Tfno: 971 79 51 45

Intervenció
C/ Camí de n’Olesa, 66 – Tfno: 971 78 81 00

Jutjat de Pau
Plaça de l’Ajuntament – Tfno: 971 79 78 82

Manteniment via pública i Medi ambient
Camí Son Ametller, 5 – Tfno: 971 60 45 62

Marratxí XXI
C/ Martí Rubí, Secretari, 38 Bajos. – Tfno: 971 60 21 81

Mercats
C/ Cabana, 57 – Tfno: 971 79 51 45

Tresoreria
C/ Camí de n’Olesa, 66 – Tfno: 971 78 81 00

Tributació
C/ Magdalena Solivellas, 1 – Tfno: 971 78 81 42

Oficina d’atenció al Ciutadà (OAC)
Av. Antoni Maura, 56 – Tfno: 971 79 51 45

Arxiu Municipal
C/ Sant Alons, 25 – Tfno: 971 60 82 07

Registre i Estadística
C/ Camí de n’Olesa, 66 – Tfno: 971 78 81 00

Aguas Término de Marratxí
C/ Joan XXIII, 2 – Tfno: 971 72 36 20

FACSA
C/ Casa des poble, 1, Local 1 – Tfno: 971 60 37 71